• Plan grada • PTT brojevi SCG • Važni telefoni Sv • Telefonski imenik Sv •
Važni telefoni u Svilajncu
 
Važne ustanove :   (pozivni 035)
Dom zdravlja
Opšta medicina
Medicina rada
ORL
Epidemiološka služba
Ginekologija-akušerstvo
 Prijava telefonskih smetnji
Služba obaveštenja
Obaveštenja o pretplatnicima
Pošta, upravnik
Šalterska služba
Telekom
Biblioteka
Vrtić
Osnovna škola
Poljoprivredna škola
Tehnička škola
Komunalno JP "Morava"
Autobuska stanica
Železnicka stanica
Apoteka "1. Maj“
Elektrodistribucija
Veterinarska stanica
Kablovska televizija
  321-234
321-130
321-424
321-141
311-202
314-130
977
985
988
312-579
312-110
312-120
321-531
312-004
312-324
323-597
321-408
312-250
321-257
321-003
312-115
321-045, 312-114
312-113, 312-173
311-058, 325-372
Opštinske službe :   (pozivni 035)
MUP - dežurna služba
Opština Svilajnac
Predsednik i potpredsednik
Opštinski sud
Opštinsko javno tužilaštvo
Katastar
Komunalna inspekcija
Gradevinska inspekcija
Poreska uprava
Poreska uprava terenska sl.
Uprava za javna placanja
Tržišna i sanitarna inspekcija
Zavod za tržište rada
Centar za socijalno
Zavod za zdravstveno os.
Centar za kulturu
  312-340
312-012
312-010
312-179
312-221
322-229
312-012
312-618
312-467, 311-405
311-021
312-162
323-502
321-528
312-274
321-235
321-048
Mesne zajednice :   (pozivni 035)
Kušiljevo
Vojska
Mačevac
Radošin
Bresje
Gložane
Vrlane
Crkvenac
Dublje
Grabovac
Troponje
Roanda
Subotica
Kupinovac
Sedlare
Đurinac
Roćevac
Proštinac
Lukovica
Bobovo
Dubnica
Svilajnac
  331-010
339-023
339-023
341-070
341-091
337-191
333-016
330-099
328-292
333-016
343-001
335-129
336-110
344-400
338-101
344-300
344-522
345-228
322-433
332-012
342-185
312-428
 
• Plan grada • PTT brojevi SCG • Važni telefoni Sv • Telefonski imenik Sv •
Naslovna